Ipanema58-navigation
Ipanema 58 – mooring
Ipanema 58 – mooring 4
Ipanema 58 – mooring 3
Ipanema 58 – mooring 2
Ipanema 58 – fwd cockpit
Ipanema 58 – cockpit 2
Ipanema 58 – cockpit 3
Ipanema 58 – saloon
Ipanema 58 – kitchen
Ipanema 58 – cabin
Ipanema 58 – berth
Ipanema 58 – bath
Ipanema 58 – layout maestro
Ipanema 58 – layout 6 cabins
Ipanema 58 – layout kitchen + maestro
Dužina trupa
Širina trupa
Kobilica
Težina
Kvadratura glavnog jedra
Kvadratura Genoe
Std motor
Tank goriva
Tank vode
Dizajner
Private version
6 cabins version
17,26m
8,88m
1,40m
18,8T
98m²
52m²
2x75HP
1100L
1050L
Naval architect
1 private cabin / 1 kupatilo + 3 duple kab./3 kupatila – 1 skiperska kabina
5 duple kabine + 5 kupatila – 1 odvojena + 1 kupatilo